Στέκι Άνευ Αρχών

Κάθε ζωντανός οργανισμός εξελίσσεται. Έτσι και το Άνευ Αρχών, ως ένας ζωντανός οργανισμός που συνίσταται από τις επιθυμίες και τις σχέσεις των ανθρώπων που το απαρτίζουν, αλλάζει. Οποιοδήποτε εγχείρημα για να παραμείνει επίκαιρο και συνεπές με τις στοχεύσεις του, χρειάζεται να επανανακαλύπτει τον εαυτό του. Ορμώμενοι, λοιπόν, από την αναγκαιότητα αυτή θελήσαμε να επαναπροσδιορίσουμε τους όρους λειτουργίας του. Με απλά λόγια, πέρα από ένα χώρο «αράγματος» και οικονομικής στήριξης κινηματικών διαδικασιών, θα αποπειραθούμε να το επαναλειτουργήσουμε ως στέκι. Χρησιμοποιώντας τον όρο «στέκι», έχουμε στο νου μας πως τις μέρες χρήσης του από τη συνέλευση του Άνευ Αρχών, θα υπάρξει διεύρυνση ωραρίου, ανοίγοντας το χώρο από τις 5μ.μ. Θεωρήσαμε χρήσιμη την επέκταση του ωραρίου, αφού κατά τις ώρες αυτές θα λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη και θα πραγματοποιούνται μαθήματα αυτομόρφωσης, ελεύθερη χρήση διαδικτύου, εκδηλώσεις, προβολές. Ταυτόχρονα, ο χώρος θα είναι ανοιχτός σε ομάδες και συλλογικότητες για να πραγματοποιούν εκδηλώσεις, συζητήσεις και συνελεύσεις. Continue reading